Jak przeprowadza się badania geologiczne?

Prowadzone obecnie badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który umożliwia precyzyjne określenie stanu gleby. Jakie procedury wykonuje się podczas takich czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – opinie geotechniczne

Badania geologiczne prowadzone są w celu pozyskania szczegółowych danych dotyczących specyfikacji gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dynamiczne, pobranie próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Działania te są wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez starannego zbadania gruntów budynkom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami geologicznymi przygotowują szereg istotnych dokumentów, takich jak dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich obowiązków należą też badania dotyczące geologii złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie wniosków koncesyjnych, szukanie kruszyw.

Badania geologiczne – zweryfikuj ściśliwość gruntu

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów odbywają się przy pomocy różnych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych badań w laboratorium. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które przeprowadzają odwierty nawet 30 metrów wgłąb gruntu. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się różne metody, m. in. sondowania CPT, dylometrem DMT bądź statyczne. Z ich pomocą można opisać stopień plastyczności czy wytrzymałość gruntu. Musisz przeprowadzić badanie geologiczne? Zaufaj doświadczonym geologom mającym stosowne kwalifikacje.