Hydroizolacja – gwarancja suchych ścian

Odpowiednie zabezpieczenie budynków przed negatywnym wpływem wilgoci jest bardzo ważne. Nawet świetnie wykonany, mocny obiekt, zbudowany z materiałów świetnej jakości, może ulec destrukcji na skutek działania wody. Zdarzy się tak, jeśli zaniedba się obowiązek wykonania hydroizolacji bądź też przeprowadzi ten proces nieprawidłowo albo z wykorzystaniem słabo działających materiałów.

Dlaczego hydroizolacja ma tak duże znaczenie?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko jeśli zlokalizowany jest na obszarze podmokłym. Woda szkodzi zaś wszelkim materiałom budowlanym (zwłaszcza cegłom glinianym) – rozpulchnia je, uszkadza tynki i sprawia, że obiekt nie tylko jest nieestetyczny z powodu zawilgoconych ścian, lecz również ulega stopniowej destrukcji. Utrudnia to jego używanie, a w niektórych przypadkach wręcz, ze względu na wilgoć wewnątrz, uniemożliwia ich zamieszkanie. Oczywiście najsilniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wody są fundamenty, a to one decydują czy obiekt jest stabilny, co sprawia, że ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Ponadto zawilgocone fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Zły wpływ wody i wynikające z tego skutki znacząco zmniejszają również wartość obiektu, korzystniej zatem ochronić się przed takim zjawiskiem, wybierając stosowną hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i wytrzymała

Do zabezpieczania budynków przed wpływem wody wykorzystuje się rozmaite techniki i materiały, zawsze jednak, kiedy pożąda się trwałości i skutecznej ochrony, należy postawić na produkty doskonałej jakości, dostarczane przez sprawdzonych producentów. W przeciwnym razie po krótkim okresie niezbędna może być wymiana izolacji, jej naprawa czy uszczelnienie, co pochłania wielkie środki finansowe i wymaga obszernych prac remontowych.
Jeśli chodzi o rodzaje hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą oraz pionową. Ta pierwsza nie dopuszcza do wchłaniania wody przez ściany fundamentów, druga natomiast ochrania obiekt przed zewnętrzną wilgocią.