Bezpieczne rusztowania – monter budowy

Monter budowy to bardzo ważne stanowisko, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Jakie prace wykonuje monter i jakimi uprawnieniami musi się legitymować?

Monter budowy – rozporządzenia Ministra Gospodarki

Polskie ustawodawstwo określa kwalifikacje jakimi musi legitymować się monter budowy. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie mówią o tym, że monter budowy musi przejść odpowiednie szkolenie z użytkowania maszyn i podstaw BHP oraz pomyślnie zaliczyć egzamin. W dalszej kolejności uzyskuje się dokument potwierdzający kwalifikacje oraz adnotację w książce operatora. Praca montera związana jest z ryzykiem upadku z wysokości, dlatego osoby te muszą posiadać specjalistyczne pasy bezpieczeństwa. Także asystent montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, zakładać odzież ochronną i hełm ochronny. Przepisy mają chronić pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów

Monter montuje metalowe konstrukcje na placu budowy – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie wszelkich robót. Do zadań montera należy m. in. łączenie komponentów rusztowań metalowych, wykonanych z żelbetu, zrobionych z drewna, zabezpieczanie ich przed rdzą, stosowanie się do instrukcji zamieszczonych w planie montażu, jak również demontaż konstrukcji oraz naprawianie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i środku budynku, na wieżach, zakładach, więc praca ta wymaga ogromnej odporności fizycznej. Prace odbywają się na podstawie rysunków, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba zajmująca się tym posiadała stosowne uprawnienia. Duże znaczenie ma również wieloletnia praktyka zawodowa. Całość prac można zlecić firmie zewnętrznej, która powierzy prace fachowcom.

Nasza siedziba:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]