Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Posiada charakterystyczny wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Jest to swoisty punkt odniesienia w czasie braku napięcia elektrycznego. Pomaga ludziom znajdującym się w zagrożonym budynku szybko wydostać się na zewnątrz podczas pożaru albo innego zagrożenia. Zdarza się, że brak elektryczności może mieć poważne konsekwencje w postaci zagrożenia życia lub przerwania istotnego procesu technologicznego.

Po co powstało oświetlenie bezpieczeństwa?

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z modułów i działają samoczynnie. Wszystkie elementy oświetlenia są ze sobą połączone, a ich monitoring odbywa się w ramach jednego systemu zarządzania. Oznacza to, że za każdym razem można wytyczać najbardziej efektywne drogi ewakuacyjne dopasowane do konkretnego budynku i regulować długość działania świateł. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy podkreślić, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane niezależnie od zasilania podstawowego.

Oświetlenie bezpieczeństwa – rodzaje i działanie

Oświetlenie bezpieczeństwa wytycza ścieżkę ewakuacyjną poza posesję albo w bezpieczne miejsce. Ich zasilanie odbywa się niezależnie od zasilania głównego oświetlenia. Światła łącza się ze sobą modułowo i mogą być sterowane w ramach jednego systemu. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia czasu palenia się świateł, a także innych parametrów. Synchronizacja poszczególnych systemów zależy od typu i przeznaczenia budynku. Wszystkie aspekty opisują różne rozporządzenia i inne akty prawne.