Czemu szkolenia PPOŻ są obowiązkowe?

Organizacja szkolenia PPOŻ to obowiązek firmy. Powinniśmy zorganizować je jednak nie tylko z uwagi na przepisy – w razie pożaru zatrudnieni będą wiedzieli, jak szybko ewakuować się z obiektu. Z tego powodu nie powinniśmy szukać na nim oszczędności i wybrać jedynie tych prowadzących, którzy zapewnią nam, że pracownicy naprawdę uzyskają wymagane umiejętności. Na czym zatem polegają skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym należy pamiętać przy wyborze osoby je prowadzącej? Jak często powinny być przeprowadzane?

Szkolenia PPOŻ – kto je zorganizuje?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ warto zlecić sprawdzonej firmie. Osoby, które powiedzą pracownikom, co zrobić w przypadku pożaru muszą posiadać ważne uprawnienia z zakresu BHP, pożarnictwa albo przejść szkolenie wykładowców ochrony przeciwpożarowej. Zależnie od stopnia szkolenia, powinni mieć wykształcenie maturalne lub magisterskie. Dokładne informacje znajdziemy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia PPOŻ – im częściej tym bezpieczniej

Przepisy precyzują, że szkolenia PPOŻ dla załogi biur powinny odbywać się przynajmniej co sześć lat. Dla robotników ten czas to 24 miesiące, zaś przy pracach najbardziej ryzykownych – 12 miesięcy. Nie zapominajmy przy tym, że mają one zagwarantować ochronę pracowników – powinniśmy zatem przeprowadzać je trochę częściej. Nie jest istotne, czy są to duże, czy niewielkie przedsiębiorstwa – wszędzie mogą okazać się bardzo przydatne.